Våra tjänster

 • StugorModernt och bekvämt boende
 • TältBoende på naturens villkor
 • Husbilar och -vagnar Ett rörligt boende
 • StrandbastuBastubad vid strandlinjen
 • Hyrcyklar och Segway I trafiken eller på bana
 • AktiviteterFör stora och små

Ordningsregler

 • - TYSTNAD SKALL RÅDA PÅ OMRÅDET KL 23.00-07.00!
 • - Visa hänsyn och stör inte dina campinggrannar. Ha inte för hög volym på radion eller annan motsvarande anläggning. Efter klockan 21 skall kvällsro respekteras och det är förbjudet att spela musik kl. 22.00-07.00.
 • - Tält och husvagnar/-bilar får inte placeras närmare varandra än fyra (4) meter.
 • - Öppen eld får uppgöras endast på för ändamålet särskilt utrustade och utmärkta platser på området. Fråga personalen!
 • - Iaktta stor försiktighet med eld. Häll inte ut heta grillkol i gräset, de kan förorsaka brand. Lägg dem därför i härför avsedda särskilda kärl som finns på området. Fråga i receptionen!
 • - Det är förbjudet att använda gas-, sprit- eller petroleumkök och -lampor samt levande ljus i tälten.
 • - Engångsgrillar bör inte användas i anslutning till tält.
 • - Var rädd om naturen. Städa efter dig! I annat fall kan en städningsavgift påföras dig.
 • - Avfall skall sorteras och lämnas på härför avsedda platser.
 • - Förtäring av alkohol är tillåten endast vid tält-, husvagns- och husbilsplatserna, inte i de allmänna utrymmena.
 • - Rökning är inte tillåten i de allmänna utrymmena.
 • - Erlagd campingavgift gäller till klockan 14 på avresedagen.
 • - Incheckningstiden för stugor börjar klockan 14 och utcheckning skall ske före klockan 11 på avresedagen.
 • - Motor- och andra fordon skall framföras med försiktighet på området och med en hastighet av högst 10 km/timme.
 • - Därutöver gäller av branschens fackorganisationer utfärdade regler och reglementen.
 • - En campinggäst som avvisas från området har inte rätt att återfå erlagda avgifter.

 

CAMPINGGÄST SOM INTE EFTERFÖLJER GIVNA INSTRUKTIONER OCH REGLER KAN AVVISAS FRÅN OMRÅDET.

Aktuellt och nyttig information